از همكاران محترم و گرامي خواهشمنديم براي درج فايل هاي خود در سايت ftp از نام هاي انگليسي استفاده كنند زيرا فايل هايي كه با نام فارسي هستند قابل دريافت نيستند و ما ناچاريم دوباره از شما خواهش كنيم كه فايل هارا براي ما ارسال فرماييد
آمار FTP   سايت
دفتر آمار
مدیریت شبکه
معاونت نيروگاه هاي برق آبي
     فرم اعلام ارسال فايل
  نام و نام خانوادگي :
  واحد سازماني :
  نام برق منطقه اي :
  موضوع ارسال :
  سال گزارش :
  ماه گزارش :
  گزارش ارسال اطلاعات با امكان جستجو
  گزارش ارسال اطلاعات كل مناطق
 
تماس با ما
acrobat reader نصب