آذربايجان اصفهان باختر تهران خراسان خوزستان زنجان سمنان سيستان و بلوچستان غرب فارس كرمان گيلان مازندران هرمزگان يزد
(010) آذربايجان (020)اصفهان
(030) باختر (040) تهران
(050) خراسان (060) خوزستان
(070) زنجان (080) سمنان
(090) سيستان (100) غرب
(110) فارس (120) كرمان
(130) گيلان (140) مازندران
(150) هرمزگان (160) يزد
(170) کيش
(1) همكاران گرامي: جهت مشاهده يا ارسال فايل هاي خود، بر روي نام شركت توزيع يا شماره آن شركت بر روي نقشه كليك كرده و نام و رمز كاربري خود را وارد نماييد.
(2)از همكاران محترم و گرامي خواهشمنديم براي درج فايل هاي خود در سايت ftp از نام هاي انگليسي استفاده كنند
زيرا فايل هايي كه با نام فارسي هستند قابل دريافت نيستند و ما ناچاريم دوباره از شما خواهش كنيم كه فايل هارا براي ما ارسال فرماييد