شرکت توانیر
شركتهاي برق منطقه اي
شركتهاي توزيع
ساير شركتها
تماس با ما
(1) همكاران گرامي: جهت مشاهده يا ارسال فايل هاي خود، بر روي نام شركت توزيع يا شماره آن شركت بر روي نقشه كليك كرده و نام و رمز كاربري خود را وارد نماييد.
(2)از همكاران محترم و گرامي خواهشمنديم براي درج فايل هاي خود در سايت ftp از نام هاي انگليسي استفاده كنند
زيرا فايل هايي كه با نام فارسي هستند قابل دريافت نيستند و ما ناچاريم دوباره از شما خواهش كنيم كه فايل هارا براي ما ارسال فرماييد